clean energie

Entitats sòciesGCTPFNN - Què fem?

El primer que vàrem fer en néixer, va ser lliurar el "Manifest per uns Països Catalans lliures de la nuclearització" a:
- la Comissió d’Investigadora de les Centrals Nuclears d’Ascó del Parlament de Catalunya (25/03/1981, registre d’entrada al Parlament núm. 2130)
- al President del Parlament de Catalunya, acompanyat de les signatures recollides entre professorat i personal de recerca de les Universitats catalanes (25/06/1981, registre d’entrada núm. 2581)
- al President del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de les signatures recollides (26/06/1981, registre d’entrada núm. 1004).


El GCTPFNN realitza normalment diversos tipus d'activitats, emmarcades en els estatuts fundacionals:
- l'organització de xerrades, debats, cursets, seminaris, conferències, exposicions, etc.,
- l'edició de revistes i publicacions escrites de qualsevulla mena, audiovisuals i vídeos per a la difusió de les seves finalitats,
- la participació en debats, congressos, fòrums científics i tècnics,
- la realització de col·laboracions en els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals,
- la convocatòria de reunions periòdiques de la Xarxa Catalana per un Futur Sense Nuclears
- la recerca dels mitjans humans i materials necessaris per a que el Centre Independent d'Informació sobre la Radioactivitat sigui una realitat a Catalunya,
- el bescanvi d'informació amb grups semblants existents fora de Catalunya,
- la difusió de la informació, tant la que s'aplegui de fora de Catalunya com la que s'elabori al nostre país,
- la realització d'estudis amb l'objectiu de demostrar la viabilitat tècnico-econòmico-social de l'abandó de l'opció nuclear a Catalunya,
- la creació d'una base de dades anti-nuclear,
- les tasques d'oposició a la nuclearització sempre es realitzaran a través de mitjans no violents i, arribat el cas, amb la pràctica de la desobediència civil.


ACTIVITATS HABITUALS
- realitzar accions entorn de l'energia
- promoure i organitzar campanyes entorn de l'energia
- organitzar anualment conferències: des de l'any 1987, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i, des de l’any 1995, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible
- escriure per publicacions (llibres, i articles i ponències per presentar en trobades de ciència i tecnologia)
- difondre documents internacionals i nacionals de referència
- publicar periòdicament el butlletí electrònic ‘Vents del Món
- formar part de xarxes i associacions

El GCTPFNN va participar, des dels seus inicis (1998), en el procés per a l'adopció de l'Agenda 21 de la ciutat de Barcelona i ve formar part de la Xarxa d'Entitats Signatàries del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatr. Però, donada la inoperancia municipal dels governs de la ciutat de Barcelona, va abandonar el procés.