clean energie

Entitats sòciesGCTPFNN - Què volem?

La finalitat del GCTPFNN és l'assoliment d'un sistema energètic sostenible, tant a Catalunya com a la resta del món. Volem que els sistemes energètics es basin en els fluxos d'energia que, de forma natural, flueixen pel planeta, que utilitzin tecnologies de subministrament i d'ús final el més eficients possible, i que cobreixin serveis energètics a l'abast de totes les persones que compartim la vida a la Terra. I ho facin amb el mínim impacte possible o impacte nul sobre els sistemes naturals.

Els objectius fundacionals del GCTPFNN són:

- Oposar-se amb tots els mitjans al seu abast a la introducció i al funcionament de reactors nuclears per a la producció d'electricitat, per a la propulsió de vehicles de tota mena, per a la recerca, per a la fabricació de combustible nuclear i per a tots els possibles usos dels fenòmens de fissió i fusió nuclears a Catalunya.

- Oposar-se amb tots els mitjans al seu abast a la fabricació i/o  introducció d'armament nuclear en territori català.

- Denunciar davant l'opinió pública catalana la no necessitat, la perillositat i la ruïna econòmico-ecològica de la producció d'energia elèctrica a partir dels fenòmens de fissió i fusió nuclears mitjançant estudis realitzats tant a Catalunya com a fora.

- Donar a conèixer alternatives energètiques basades en les fonts renovables d'energia.

- Impulsar la creació d'un Centre Independent d'Informació sobre la Radioactivitat, que disposi dels mitjans necessaris per a la mesura de les radiacions ionitzants i els seus efectes sobre els éssers vius i que faci públics els resultats d'aquestes tasques.

- Impulsar la creació d'una Xarxa Catalana per un Futur Sense Nuclears, en la que s'apleguin totes aquelles entitats cíviques i/o polítiques que  treballin seriosament per fer que Catalunya abandoni el mal son  nuclear.