clean energie

Entitats sòciesServeis que ofereix el GCTPFNN

- Tardor 2010: Neix SomEnergia, una cooperativa de comercialització d'electricitat verda i d'inversió en energies renovables.
Ara ja no cal continuar essent 'esclau' dels oligopolis elèctrics . . . ara et pots alliberar de la seva dependència.
Ara ja no cal que els teus diners vagin a les butxaques dels oligopolis que afavoreixen la generació d'electricitat bruta (fòssil i nuclear) . . . ara els teus diners poden afavorir la generació d'electricitat neta i verda al 100%.
Ara pots fer-te soci de SomEnergia i contractar el servei d'electricitat verda al 100%.

- Tardor 2004: Es posa en funcionament un servei de mesura de la radioactivitat dels aliments.
Davant la problemàtica desencadenada pel fet d'haver-se detectat radioactivitat als abocaments al riu i als residus disposats a l'abocador del Racó de la Pubilla, deguts als processos productius de la planta d’Erkímia a Flix, a la riba del riu Ebre i els abocaments de radioactvitat deguts al funcionament habitual de la central nuclear d'Ascó, el GCTPFNN va decidir posar en funcionament un equip de mesura de la radioactivitat dels aliments, i oferir aquest servei a tota la població de Catalunya, i ben especialment a la gent de l'Ebre. És un Dret de la població saber si els aliments que menja estan afectats per la possible contaminació radioactiva generada pels abocaments de la planta d’Erkímia a Flix i pels abocaments de la nuclear d'Ascó. Les mesures es realitzen amb un aparell Berthold, Becquerel Monitor LB-200.
Des de 1 de setembre del 2005 el servei de mesura de la radioactivitat dels aliments va quedar suspès degut a que a finals d’agost, unes persones desconegudes varen entrar dins de l’edifici de la Fàbrica del Sol, violentant les proteccions, i varen robar l’aparell de mesura juntament amb la font de calibratge (una font encapçulada de Cessi). Aquest servei restarà suspès fins que el GCTPFNN pugui reposar l’aparell robat.