clean energie

Entitats sòcies
Publicacions

Membres del GCTPFNN han escrit llibres i també articles en diverses publicacions. Igualment presenten ponències a les trobades de ciència i tecnologia. Les més significatives s'esmenten a continuació:

e-books:

Puig, J., Les energies netes, reedició amb actualització i ampliació (2023). Per baixar l'arviu en .pdf, clica aquí.
Patterson, W. ELECTRICITAT VERSUS FOC, edició (2022) de la traducció en català de Electricity vs Fire (2015)
Puig, J., LA MEVA VISIÓ DE L'EÒLICA, autoedició, 2020


Llibres:

Puig, J., ENERGIA COMUNITÀRIA I DEMOCRÀCIA: EL DRET DE LES PERSONES A LES ENERGIES RENOVABLES, a La transició energètica en un món canviant: cicle de debats sobre la transició energètica de Catalunya 2017, Institut Català d’Energia, Generalitat de Catalunya, 2017, Barcelona

Puig, J., ENERGÍA COMUNAL: EL DERECHO DE LAS PERSONAS A LAS ENERGIES RENOVABLES, en Alta tensión: por un nuevo modelo energético sostenible, democrático y ciudadano, Icaria Antrazyt (419), 2014, Barcelona, pàg. 229-237. Descarrega el capítol.

Puig, J., WIND ENERGY IN SPAIN, en Wind Power for the World: International Reviews and Developments, Pan Stanford Publishing, CRC Press Taylor & Francis Group, 2013, pag. 473-492

Puig, J., CARTELES RADIANTES: UNA COLECCIÓN DE CARTELES DEL MOVIMIENTO MUNDIAL CONTRA LA ENERGÍA NUCLEAR, separata con la traducción al castellano del texto original de Radiating Posters: A Collection of Posters from the Global Movement Against Nuclear  Power, WISE/Laka Foundation, 2011, Amsterdam, 31 pàgines

Puig, J., COMMUNITY POWER: THE RIGTH OF PEOPLE TO UTILISE RENEWABLE ENERGY, in Wind Energy International 2010-2012, World Wind Energy Association, 2011, Bonn, pàgines 425-428

Puig, J., RENEWABLE ENERGIES, TECHNOLOGY, ECOSYSTEMS AND LANDSCAPES, in  Medi Ambient, Tecnologia i Cultura, nº 46, July, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 2010

Puig, J., COM PODEM FER LES CIUTATS A IMATGE DE LA NATURA? dins de l'obra Cap a un habitat(ge) sostenible, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya, 2010, Barcelona, pàgines 57-62

Puig, J., RENEWABLE REGIONS: LIFE AFTER FOSSIL FUEL IN SPAIN, en 100% Renewable: Energy Autonomy in Action, Earthscan, 2009, London, páginas 187-204

Puig, J., BARCELONA AND THE POWER OF SOLAR ORDINANCES: POLITICAL WILL, CAPACITY BUILDING AND PEOPLE’S PARTICIPATION, en Urban Energy Transition: From Fossil Fuels to Renewable Power, Elsevier, 2007, Oxford, páginas 433-449

Puig, J., DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Y NUCLEARES A LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS LIMPIOS Y EFICIENTES DEL SIGLO XXI, en El final de la era del petróleo barato, Icaria Antrazyt, 2007, Barcelona, páginas 91-114. Descàrrega del capítol.

Puig, J., EL BIOREGIONALISME, dins Una Sola Terra, El Pensament Ecologista. Projectes Solars a Catalunya Associació Una Sola Terra i Diputació de Barcelona, 2006, Barcelona, pàgines 65-77. Descàrrega del capítol.

Puig, J., ENERGÍA, POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN, dins Energía, participación y sostenibilidad: Tecnología para el desarrollo humano, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, 2006 Barcelona, pàgines 97-105. Descàrrega del capítol.

Puig, J., PROSPECTIVA ENERGÈTICA. ELS CONTORNS D’UN NOU MODEL ENERGÈTIC I EL PROCÉS DE TRANSICIÓ, dins La tecnologia. Llums i ombres. Informe 2004 de l’Observatori del Risc, Institut d’Estudis de la Seguretat, 2004, Barcelona, pàgines 119-149. Descàrrega del capítol.

Puig, J., LA CIMERA DE JOHANNESBURG: UNA APOSTA PER LA COOPERACIÓ, dins Una Sola Terra, Llums i ombres de la Cimera de Johannesburg, Associació Una Sola Terra i Diputació de Barcelona, 2003, Barcelona, pàgines 105-108. Descàrrega del capítol.

Puig, J., DE LA UTOPÍA AL PROGRAMA, dins J. Arriola y A. García (Eds.), Seminarios urbanos (VI): Trabajo, producción y sostenibilidad, CCCB y Bakeaz, 2002, Barcelona y Bilbao, páginas 101-118. Descàrrega del capítol.

Puig, J., L’ENERGIA NUCLEAR A CATALUNYA: EL SEU IMPACTE, dins Una Sola Terra, Globalització i Medi Ambient: el segle de l’ecologia, Associació Una Sola Terra i Diputació de Barcelona, 2002, Barcelona, pàgines 45-48. Descàrrega del capítol.

Brown, L.R., ECOECONOMIA: LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ECONOMIA PER A LA TERRA, Centre Unesco de Catalunya, 2002, Barcelona, supervisió tècnica de la traducció catalana.

Puig, J. et G. Magnin, L’ÉXPERIENCE DES VILLES EUROPÉENNES, en Les Collectivités Locales et l’énergie: Économie et politique d’un Nouveau service publique, FNCCR – Fédération Nationale des Collectivités Concédentes et Régies, 2001, Paris, páginas 35-57

Puig, J., L’ENERGIA A LES CIUTATS: Una reflexió i una guia d’acció,  Papers de Sostenibilitat, 4, desembre 2001, EcoConcen, Barcelona. Descàrrega del text / descàrrega de les taules.

The Earth Works Group, MANUAL PRÀCTIC PER ESTALVIAR ENERGIA, Naturart, 2000, Barcelona (col·laboració en l’adaptació de l’original anglès ’50 Simple Energy Thinks you can do to save the Earth)

Puig, J., LA AGENDA 21 LOCAL DE BARCELONA, dins de Font, N., y J.Subitars (eds), Local y sostenible: La Agenda 21 Local en España, Icaria, 2000, Barcelona, páginas 193-207

Puig, J., LA CIUTAT SOSTENIBLE: UN PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ, dins La ciutat sostenible: un procés de transformació, Ajuntament de Girona – Universitat de Girona, Girona, 1999, páginas 187-193, coautor

Puig, J., TRETS ECONÒMICS, AMBIENTALS I SOCIALS DEL PRESENT. CAP ON ANAM?, Societat i Sostenibilitat. Cicle deConferències, Sa Nostra, 1999, Palma de Mallorca

Puig, J., LA UTOPIA ECOLÒGICA,  dins Olivella, M. y Mª Sacasas (coords.), Propostes per a una Catalunya desitjable, Editorial Mediterrània, 1999, Barcelona, pàgines 149-158

Puig, J., LA CIUTAT SOSTENIBLE, Papers d’innovació social, 50, maig 1997, EcoConcern, Barcelona

Starke, L. (ed.), SIGNES VITALS 1997-2005: les tendències que configuren el nostre futur  (traducció catalana de ‘Vitals Signs: The Environmental Trends Trhat Are Shaping Our Future’), Centre Unesco de Catalunya, Barcelona 1997 y siguientes, supervisió tècnica de la traducció catalana

Safe Energy Communication Council, MITES NUCLEARS (traducció catalana de Myth Busters 10), Suplement de Perspectiva Ambiental 10, Fundació Terra, Barcelona, 1997, correcció tècnica de la traducció catalana

Earth Day 1990, ECODIDÀCTICA 2 (traducció catalana de la ‘California Environmantal Education Guide’), Suplement de Perspectiva Ambiental 7, Fundació Terra i Comissió Catalana el Dia de la Terra, Barcelona, 1996, correcció tècnica de la traducció catalana

Earth Day 1990, ECODIDÀCTICA 1 (traducció catalana de la ‘California Environmantal Education Guide’), Suplement de Perspectiva Ambiental 6, Fundació Terra i Comissió Catalana el Dia de la Terra, Barcelona, 1996, correcció tècnica de la traducció catalana

Earth Day 1990, AUDITORIA AMBIENTAL DEL CAMPUS (traducció catalana de ‘Our Own Backyard: Evironmental Issues at UCLA, proposals for Change, and the Institution’s Potential as a Model’), UAB i Comissió Catalana el Dia de la Terra, Barcelona, 1995, correcció tècnica de la traducció catalana, E

Hewitt, N., GUIA EUROPEA PER A LA PLANIFICACIÓ DE LES AGENDES 21 LOCALS, International Council For Local Environmental Initiatives - ICLEI, Regidoria de Ciutat Sostenible, Ajuntament de Barcelona, 1994, traducció de la versió original anglesa

Puig, J., ENERGY: FROM COMMON GOOD TO RESOURCE/MERCHANDISE, In Medi Ambiet, technologia i Cultura, nº 10, Desembre, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 1994

Puig, J., CONDICIONS D’UNA SOCIETAT ECOLÒGICA, Papers d’innovació social, 29, maig 1994, EcoConcern, Barcelona

Puig, J., TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Catalonia Culture, July, Centre Unesco de Catalunya, Barcelona, 1994

Puig, J., ENERGIA Y INDICADORES SOCIOECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD EUROPEA, 1989, Institut Català d’Energia i UAB, 1993, coautor

Puig, J., LES ENERGIES NETES, Barcanova, Barcelona, 1993

Starke, L. (ed.), L'ESTAT DEL MON 1993-2005 (traducció catalana de ‘State of the World: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society’), Centre Unesco de Catalunya, Barcelona 1993 i seguents, supervisió tècnica de la traducció catalana

Forum Int. de ONG, TRACTATS DEL FORUM INTERNACIONAL D'ONG, Barcelona, 1993, coordinació de la traducció catalana

Aedenat, ENERGIA PARA EL MAÑANA: Conferencia sobre "Energia y Equidad para un mundo sostenible", Los libros de la catarata, Madrid, 1993

Earth Day 1990, 101 IDEES PER SALVAR EL PLANETA (traducció catalana de ‘101 Ideas to Save the Planet’), Comissió Catalana el Dia de la Terra, Barcelona, 1992, correcció tècnica de la traducció catalana

Puig, J., LOCAL ENERGY PLANS: CITIZENRY IN ACTION LOBBYING FOR A SOFT ENERGY PATH, Advancing Democracy and Participation Challenges for the Future, Centre Català de Prospectiva i Centre Unesco de Batalunya, Barcelona 1991

Puig, J., L'ECOLOGISME, Barcanova, Barcelona, 1991

Puig, J., L’ECOLOGIA I EL TRACTAMENT DE RESIDUS, dins Els Residus a Catalunya, Societat Catalana d’Ordenació Territorial - IEC, Barcelona, 1991, páginas: 35-39

Puig, J. & J. Corominas, LA ENERGÍA, DOSSIER: ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS OTRAS ENERGÍAS, MUY ESPECIAL, N 6, verano 1991, Coordinació i escriptura del número complet

Puig, J. & J. Corominas, LA RUTA DE LA ENERGIA, Anthropos, Barcelona, 1990

Puig, J., EL DELICTE ECOLÒGIC DE LA CENTRAL TÈRMICA DE CERCS, Alter¬nativa Verda, Barcelona, 1989

Puig, J., RECURSOS I NECESSITATS ENERGÈTIQUES, MAB6 Alt Pirineu Baridà, Programa Espanyol d'investigació, n 17, 1988 (J.Corominas & J.Puig)

Puig, J., ALTERNATIVES TECNOLOGIQUES, dins Medina, M. (ed.), Noves Tecnologies: Riscs i Alternatives, Fundació Jaume Bofill i Edicions de la Magrana, Barcelona, 1986, páginas 137-157, coautor

Puig, J., LA TECNOLOGIA NUCLEAR: UNA FITA EN EL CAMÍ CAP EL CONTROL DE LES COMUNITATS, dins Medina, M. (ed.), Noves Tecnologies: Riscs i Alternatives, Fundació Jaume Bofill i Edicions de la Magrana, Barcelona, 1986, páginas 111-135

Puig, J. & J. Corominas, RECURSOS ENERGÈTICS, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, 1986

Puig, J., ENERGIA EÒLICA, dins Guia d’Instal·lacions d’Energies Renovables a la Catalunya Rural, Obra Agrícola de La Caixa de Pensions, Barcelona, 1983, páginas 39-47, 105-154, coautor

Puig, J., EL PODER DEL VIENTO, Ecotopia Ed., Barcelona, 1982, coautor

Puig, J., LA MINERIA D’URANI I LA FABRICACIÓ DE CONCENTRATS, dins Catalunya sota el perill de l'urani, Edicions 62, Barcelona, 1981, páginas 69-104, 219-223, coautor

Puig, J., EL CICLE DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR, dins Catalunya sota el perill de l'urani, Edicions 62, Barcelona, 1981, páginas 39-58, 173-216

Puig, J., EL VIENTO Y SU TECNICA, dins Marin, C. y P. Pla (coords.), Energías Libres II, Ecotopía Ed., Barcelona, 1980