clean energie

Entitats sòciesXVIII Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible
Escenaris energètics sense carboni fòssil ni nuclears
Dia: 26 d'abril de 2004
Hora: 2/4 de set
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB, Montalegre 5, Barcelona

Ja fa 18 anys que iniciarem les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears, i que des de l’any 1995 se n’anomenen Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenibles. Per elles han passat un bon grapat d’especialistes mundials. En elles s’han tractat la problemàtica associada a l’energia nuclear i a la insostenibilitat dels sistemes energètics basats en el malbaratament, la ineficiència i les energies brutes. També en elles s’han presentat alternatives a la insostenibilitat energètica, basades en l’eficiència energètica i les energies renovables. Ja l’any 1987 es varen presentar a la I CCFSN uns escenaris de tancament de les nuclears a França i al Regne Unit. També, l’any 1994, a la VIII CCFSN es va presentar un escenari energètic mundial per abandonar els combustibles fòssils abans de finir el segle XXI, tot tancant les nuclears a la primera part del segle. Enguany reprenem el tema i posem, una altra vegada, l’accent en els escenaris energètics de futur sense haver d’utilitzar ni combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural), ni reactors nuclears (de fissió i de fusió). Canviar el present sistema energètic, per un de nou, que sigui distribuït, eficient, net i renovable passa per visualitzar escenaris on es demostri la seva viabilitat i en els quals les persones i els col•lectius s’inspirin en la necessària acció per materialitzar-los. Enguany, al solstici d’estiu i en el marc del Dia del Sol, farà 25 anys que es va presentar a Barcelona les Bases per a una proposta d’un Pla Energètic per Catalunya. No va ser fins l’any 2002, quan el govern de la Generalitat de Catalunya va realitzar la seva primera proposta de Pla de l’Energia a Catalunya (en l’horitzó de l’any 2010). En ell es continua apostant per les energies fòssils i la nuclear, tot iniciant massa tímidament la introducció de les energies renovables. Ara que tenim un nou govern, li oferim treballar amb l’objectiu d’abandonar els combustibles fòssils i nuclears. I el primer pas es, sense cap mena de dubtes, que Catalunya disposi d’un Escenari energètic com els que presentem en aquesta Conferència.
                                                                                                                        
Si es vol baixar el tríptic del programa, clica aquí

Si es vol baixar el cartell de la conferència, clica aquí


PROGRAMA

6’30 h. Obertura: Hon. Sr. Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient i Habitatge

6’45 h. Introducció: Petita història dels escenaris energètics alternatius als oficials. Baixa la presentació.
Dr. Josep Puig, membre del GCTPFNN i del WCRE, Portaveu de l’Entesa Catalana per una energia neta i renovable

7’15 h. Escenaris energètics per un món lliure de combustibles fòssils i nuclears.
Dr. Harry Lehmann, director de Institute for Sustainable Solutions and Innovations - ISUSI, Aachen, Alemanya. Membre del WCRE

8.15 h.  Debat

9’00 h. Cloenda