clean energie

Entitats sòciesX CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE

JORNADES DE DEBAT PER UN MODEL ENERGÈTIC ALTERNATIU A CATALUNYA
Dia: 26 i 27 Abril 1996
Hora: a 2/4 de 7 (primera sessió), a les 10 (segona sessió) i a les 4 (tercera sessió)
Lloc: Pati Maning, C/. Montalegre 7, Barcelona
 
Després de l'accident a la Central Nuclear de Txernòbil, el GCTPFNN va decidir organitzar una conferència per posar sobre la taula el debat nuclear. A la 2a edició es va debatre sobre l’accident de Txernòbil i el seu impacte. A la 3a. edició el tema escollit van ser diverses iniciatives sobre laboratoris independents de mesura de la radioactivitat. A la IV Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears es va tractar el risc dels accidents nuclears. La 5a edició es va centrar en el tema de l’eficiència energètica. En la 6a edició, es va plantejar com obrir la porta a l’economia solar, abandonant els combustibles fòssils i nuclears. La 7a edició es va dedicar a com obrir la porta de les energies renovables, especialment l’energia eòlica. La VIII Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears va tractar de com abandonar l’energia nuclear sense augmentar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i com viure sense combustibles fòssils. La IX Conferència es va abordar la sostenibilitat energètica a dues regions d’Europa. La X Conferència es dedica a unes Jornades de debat per un model energètic alternatiu a Catalunya. Així es reforça la tasca de pressió perquè Catalunya pugui abandonar el malson nuclear i començar a fer via pel camí de la sostenibilitat energètica. Per fer-ho possible hem de deixar enrere els combustibles fòssils i hem d’obrir la porta a l’ús generalitzat de les fonts d’energia que flueixen de forma natural per la biosfera: el Sol, el vent, l’aigua, la biomassa, la calor de la terra, etc. que són les fonts d’energia que no afegeixen CO2 a l’atmosfera. 

Si es vol descarregar el tríptic del programa, clica aquí
Si es vol descarregar el cartell de la conferència, clica aquí


PROGRAMA

Dia 26, primera sessió
18:30 h. Presentació de les Jornades

19:00 h. La ciutat com a centre consumidor d'energia per excel.lència: projectes d'estalvi i resultats
Moderador:  Josep Puig (Regidor ponent de Ciutat Sostenible, Ajuntament de Barcelona) 
- Ciutats i fluxos energètics, Dr. Joaquim Corominas (UAB)
- Experiències d'estalvi energètic i aprofitament d'energies alternatives a la ciutat de Leicester (Regne Unit), Dr. Paul Flemming(De Montfort University, Leicester)
- Simulacions per ordinador dels fluxos  energètics a les ciutats, Godfrey Boyle (Energy and Environment Research Unit, The Open University, Milton Keynes)
 
 
Dia 27, segona sessió
10:30 – 11:30 h. Característiques de l'actual model energètic a Catalunya
Moderador: Miquel Miró
- Aproximació a la situació energètica a Catalunya, Joan Pallisé (consultor energètic i ambiental)
- Els costos ocults de la  nuclearització, Enric Tello (Acció Ecologista)
 
11:30 – 11-45 h. Descans
 
11:45 – 12:30 h. Els efectes personals, socials i epidemiològics de l'energia nuclear.
Moderador: Jordi Gimisó (DEPANA)
- Impacte ambiental de la  contaminació radioactiva - efectes a llarg termini i mesures dosimètriques de l'exposició humana, Dr. Pere Carbonell (Associació Alemanya de protecció radiològica, Associació Alemanya de físics mèdics) 
- Conclusions de les Jornades Antinuclears a les comarques de Tarragona, Eloi Nolla (Campanya per la desnuclearització de Catalunya a Tarragona)
- El moviment ecologista i l'accident de Txernòbil, Dr. Louis Lemkow (UAB)
- Efectes socials i econòmics de l'accident de Txernòbil, Helena Fusté (Greenpeace)
- Txernòbil - deu anys després, Octavi Piulats (Die Grünen)
 
 
Dia 27, tercera sessió
16:00 – 18:00 h. És possible un model energètic alternatiu? Quins són els potencials, les barreres i les accions a emprendre? 
Moderador: Miguel Muñiz (Acció Ecologista)
- La gestió de la demanda d'energia, un nou enfoc cap a un desenvolupament sostenible, Ladislao Martínez (AEDENAT)
- Propostes per a un nou model energètic, José Luis Garcia (Greenpeace)
- Actuacions locals - el plà d'integració de les energies renovables i l'estalvi energètic a les comarques dels Ports i el Maestrat, Victor Gimeno (Diputat IC-EV)
- Els professionals en les energies renovables i la seva integració, Josep Fradera (president d'APERCA)
- L'energia eòlica a Espanya i a Catalunya, Antoni Martinez (vice-president de l'Associació Europea d'Energia Eòlica)
- L'energia solar a Espanya i a Catalunya, Dr. Antoni Lloret (UB i CNRS)
 
18:00 h. Lectura de conclusions de les Jornades