clean energie

Entitats sòciesQuè fem?

Les entitats membres de l'Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable es comprometen

  • a treballar conjuntament i cooperativament amb tots els sectors de la societat (ONG, partits polítics, empreses, administracions) per obrir la porta a un sistema energètic distribuït i basat en energies netes i renovables, que deixi enrere el miratge de l'energia abundant i barata, basat a cremar combustibles fòssils i fissionar els nuclis de l’àtom d’urani,
  • a treballar per fer realitat, al més aviat possible, l’aturada definitiva de les centrals nuclears,
  • a donar suport a tots aquells projectes energètics que facilitin la transició cap a un sistema energètic distribuït, encara que transitòriament s’utilitzi el combustible fòssil menys brut (gas natural) ,
  • a donar suport a tots els projectes energètics basats en la millora de l’eficiència energètica tant en les tecnologies de subministrament com en les tecnologies d’ús final de l’energia,
  • a donar suport a tots els projectes energètics basats en les energies renovables, sempre que es facin a partir de criteris de sostenibilitat ecològica, econòmica, social i cultural,
  • a treballar per fer que nosaltres (individualment i col·lectiva) siguem exemples de bones pràctiques energètiques, en la nostra vida quotidiana, emprant l’energia de la forma més eficient possible i utilitzant energies renovables sempre que sigui possible.