clean energie

Entitats sòciesContacte

Es pot contactar amb l'Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable - ECENiR:

- per correu postal: B├║stia Verda, c/o ECENiR, Apartat de Correus 10095, 08080 Barcelona, Catalunya
- per correu-e: entesa@energiasostenible.org