clean energie

Entitats sòciesQuè volem?

L’objectiu de BarnaGEL és assolir que els municipis de Catalunya disposin d’un subministrament d’energia 100% renovable, generat per la captació dels fluxos biosfèrics que es manifesten en el lloc o a les seves rodalies, i on la ciutadania hi tingui una paper actiu, tant en la generació energètica com en la utilització eficient de l’energia captada.