clean energie

Entitats sòciesProjectes / Proyectos

Projecte 01: Viure de l’aire del cel

Aquest projecte es va donar a conèixer públicament el dia 10 de març de 2009, en motiu de la commemoració del 25è aniversari de la inauguració de l'aerogenerador Ecotècnia 12/15 a Valldevià (Vilopriu).

En aquest acte, celebrat a la sala d'actes del centre de suport del Barcelonès de la UOC, i després de projectar un video rodat l'any 1984 per un equip de TV3, en motiu dels treballs de muntatge de l'aerogenerador Ecotècnia 12/15, en Josep Puig va exposar el contingut del projecte 'Viure de l'aire del cel', convidant als assistents a participar-hi.

Per conèixer el seu contingut, només cal descarregar el document Viure de l'aire del cel.


Proyecto 01: Vivir del aire del cielo

Este proyecto fue dado a conocer públicamente el día 10 de marzo de 2009, en ocasión de la conmemoración del 25 aniversario de la inauguración del aerogenerador Ecotècnia 12/15 en Valldevià (Vilopriu).

En este acto, celebrado en la sala de actos del centro de soporte del Barcelonès de la UOC, y después de proyectar un video rodado en el año 1984 por un equipo de TV3, en la ocasión de los trabajos de montaje del aerogenerador Ecotècnia 12/15, Josep Puig expuso el contenido del proyecto 'Vivir del aire del cielo', invitando a las personas asistentes a participar en el mismo.

Para conocer su contenido, solo es preciso descargar el documento Vivir del  aire del cielo.Per participar en el projecte s'ha d'enviar un correu-e, manifestant la voluntad de participació, a: 
Para participar en el proyecto es necesario enviar un correo-e,  manifestando la voluntad de participación, a: 
barnagel@energiasostenible.org


Si ja s'ha llegit el document 'Viure de l'aire del cel' i s'està d'acord amb el seu contingut, des del Dia de la Terra 2009 (22 d'abril) es pot procedir a la formalització de la pre-inscripció, si així es desitja.
Si ya se ha leído el documento 'Vivir del aire del cielo' y se esta de acuerdo con su contenido, desde el Día de la Tierra 2009 (22 de abril) se puede proceder a la formalización de la pre-inscripción, si así se desea.El projecte 'Viure de l'aire del cel' va ser iniciat per la secció espanyola d'EUROSOLAR
El proyecto 'Vivir del aire del cielo' fué iniciado por la sección española de EUROSOLAREl projecte 'Viure de l'aire del cel' compta amb el suport de:
El proyecto 'Vivir del aire del cielo' cuenta con el apoyo de:
- Alambar Sinapsis
- Alternativa Verda
- Athanor, col·lectiu de creació
- Associació Una Sola Terra
- Centre Unesco de Catalunya
- Dia de la Terra - Catalunya
- Ecologistes en Acció de Catalunya
- Ecoserveis
- EòlicCat - Associació Eòlica de Catalunya
- Fundació Terra
- Greenpeace España
- Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear
- Tanquem les nuclears - 100% energies renovables

- Folkecenter for Renewable Energy, Hurup Thy, Denmark
- Worldwatch Institute, Washington, EUA
- WWEA – World Wind Energy Association, Bonn, Germany