clean energie

Entitats sòciesPremis Solar - Premios Solar

En cooperació amb les seccions nacionals, EUROSOLAR organitza la concessió dels Premis Solars Europeus i els premis solars nacionals a diferents països. Així, es vol honrar aquells projectes innovadors i aquelles iniciatives que utilitzen les Energies Renovables en diferents categories de premis.

Cada primer trimestre de l´any s´obre la Convocatòria dels Premis Solar corresponents al´any en curs.
(la convocatòria espanyola roman suspesa mentre no siguin alliberats els presos polítics catalans condemnats per exercir drets polítics bàsics i retornin els exiliats deguts a la repressió contra l’independentisme).


En cooperación con las secciones nacionales, EUROSOLAR organiza la concesión de los Premios Solares Europeos y los premios solares nacionales en diferentes países. Así se quiere honrar aquellos proyectos innovadores y aquellas iniciativas que utilizan las Energías Renovables en diferentes categorías de premios.

Cada primer trimestre del año se abre la Convocatoria de los Premios Solar correspondientes al año en curso.
(la convocatoria española permanece suspendida mientras no sean liberados los presos políticos catalanes condenados por ejercer derechos políticos básicos y regresen los exiliados que ocasionó la represión contra el independentismo).